Stanisław Wyspiański w Nawojowej

Następną miejscowością, gdzie się Wyspiański zatrzymał dnia 19 sierpnia 1889 r., była Nawojowa. Znajduje się tam pałac hr. Stadnickich z XVIII wieku, którym jednak Wyspiański się nie zainteresował. Uwagę jego zajął w kościele tamtejszym pomnik grobowy Piotra Nawojowskiego, dobra rzeźba z czerwonego marmuru węgierskiego, przedstawiająca leżącego rycerza, więcej niż naturalnej wielkości, z datą 1533 (>>Teka Grona Konserwatorów Gal. zach.<< t. I str. 410). Rysunek samej postaci rycerza wypełnił całą stronę szkicownika, drugą zaś zajęły fragmenty tarczy herbowej, szyszaka, stóp rycerza, kopja napisu oraz szkic orjentacyjny (z pomiar.) struktury pomnika. Ponadto sporządził Wyspiański szkic odrzwi od zakrystji kościelnej.

O pobycie w Nawojowej i o wędrówce stamtąd trzy kilometry dalej do Żeleźnikowej poinformował również Wyspiański w swym liście Mehoffera: “Najmuję furę, jadę do Nawojowej. Prześliczna droga! Widzę z daleka Nowy Sącz w dolinie. W kościele w Nawojowej ślub jakiejś wiejskiej pary, muzyka gra wesoło. Kościółek stary, drewniany, ładny (wieża). Przy ołtarzu wielkim pomnik z czerwonego marmuru Piotra Nawojowskiego, porządnie rzeźbiony. Zresztą w kościele prócz dwu ładnych ołtarzy barokowych z pięknemi rzeźbami nie ma nic. Ksiądz pozwala mi u siebie zanocować, zatrzymuje u siebie na drugi dzień na obiad”. …

Źródło:

ZIEMIA ROCZNIK XXVI ROK 1936 Nr 10 11, autor: Jan Durr

Dziennik rysunkowy Wyspiańskiego z wycieczki na Podkarpacie, Wędrówka z Józefem Mehofferem, st. 269, w. 20