Wydawnictwa - broszury

 


Broszury  ___________________________________________________________________________________________________________

Jubileusz 55 lecia

Koła Związku Kombatantów RP

i byłych Więźniów Politycznych w Muszynie.

Wydawca: 

Koło Związku Kombatantów RP

i byłych Więźniów Politycznych w Muszynie

 - Muszyna 2002

ZAWARTOŚĆ  BROSZURY:
TEKST.....
Organizatorzy i założyciele KZK RPibWP w Muszynie
Karol Rojna płk. Mieczysław Chwastek Stefan Małecki

Obelisk w Rynku ku czci poległych

mieszkańców Muszyny.

Miejsca pamięci  wg kolejności broszury:

Pomnik poległych w I wojnie światowej.

Obelisk w Rynku ku czci poległych

mieszkańców Muszyny.

Pomnik poległych w II wojnie światowej

na muszyńskim cmentarzu.

Nowy sztandar Koła Związku

Kombatantów (1994r.)

Tablica pamiątkowa na "Helinie" siedzibie

gestapo w latach okupacji.

Nagrobek Antoniego Kity.

Pomnik Antoniego Kity.

Nagrobek Jerzego Rolanda.

Mogiła Braci Borzemskich.