Galeria - Stary Sącz 

 


STARY SĄCZ ___________________________________________________________________________________________________________


Widoki na Stary Sącz z Góry Parkowej.
Klasztor ss. Klarysek. Wieża zegarowa. Kościół św. Elżbiety, z lewej ołtarz papieski.
W głębi Nowy Sącz z bazyliką św. Małgorzaty. Stawy starosądeckie.

750 lecie lokacji miasta - 07.07.07r.

 

W 1257 r. książę krakowski Bolesław Wstydliwy nadał całą ziemię sądecką swojej żonie Kunegundzie, zwanej Kingą. Kinga sprawowała rządy osobiście 

i ona to nadała Staremu Sączowi przywilej lokacyjny.

Widok od strony Nowego Sącza. Klasztor sióstr Klarysek ufundowany przez Kingę w 1280 r. Po śmierci męża wstąpiła do niego jako zwykła mniszka i tutaj zmarła 24.07.1292r.
Ołtarz papieski zbudowany z okazji pobytu Ojca św. Jana Pawła II 16.06.1999r. na Sądecczyźnie i kanonizacji św. Kingi. Ulice miasta.
Mury otaczające klasztor.  Wieża zegarowa. Źródło św. Kingi.
Kościół św. Elżbiety zbudowany najprawdopodobniej za staraniem św. Kingi na przełomie XIII i XIVw.
Ulice miasta.
Ulice miasta.
Brama węgierska przywieziona do miasta przez Węgrów na pamiątkę  pobytu Ojca św. Jana Pawła II oraz kanonizacji św. Kingi

Rynek.

Widowisko historyczne na rynku z okazji jubileuszu miasta.