Galeria - Przemyśl

 


PRZEMYŚL

maj 2003, czerwiec 2005

www.przemysl24.pl

  ___________________________________________________________________________________________________________

Panorama miasta. Dzwonnica. Miasto.
Ulicami Przemyśla.
Dzwonnica (71 m) oraz Archikatedra św. Jana Chrzciciela. Miś - widnieje w herbie miasta. Ikonostas w archikatedrze bizantyńsko-ukraińskiej.
Zamek - wzniesiony po 1340 r. przez Kazimierza Wielkiego.
Nad Sanem.
Malownicze kamieniczki nad Sanem. Wieczorem.
Cmentarz Główny. Cerkiew prawosławna. Kościół Salezjanów. Bazylika Archikatedralna.