Galeria - Kościoły i cerkwie

 


KOŚCIOŁY I CERKWIE

 ___________________________________________________________________________________________________________

Nowy Targ - najstarszy na Podhalu kościół św. Anny z końca XV w. Wewnątrz obraz Matki Bożej z gruszką. 
Bogusza - cerkiew prawosławna p.w. Najświętszego Zbawiciela w Boguszy z ok. 1937 r.
Bogusza - cerkiew grekokatolicka z 1858 r., obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego. Ikonostas z ok. 1670 r. 
Królowa Górna - cerkiew grekokatolicka Narodzenia Bogurodzicy z 1815 r. Ikonostas z XIX w.

Sękowa - Kościół pw. śś.Filipa i Jakuba wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2003r., wznies. na pocz. XVI w.

Owczary - Cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogarodzicy wzn. w poł. XVII w. Trójdzielna, konstrukcji zrębowej. Kompletne wyposażenie cerkiewne z XVII - XIX w.  Obecnie kościół rzymskokatolicki.

Ropica Górna - Cerkiew filialna grekokatolicka pw. Michała Archanioła z pocz. XIX w. Obecnie kościół rzymskokatolicki; trójdzielna, konstrukcji zrębowej, pokryta gontem; cenne wyposażenie cerkiewne z XVIII - XIX w.

Kamianna - więcej... Maciejowa -  więcej... Łabowa -  więcej... Dukla - więcej...

Łopienka - więcej...

Wisłok Wielki - więcej...

Tropie - więcej...

Nawojowa - więcej...

Grybów - więcej...

Banica 

Cerkiew w Banicy XVIII w. Cerkiew grekokatolicka pw. św. Kosmy i Damiana z XVIII w., obecnie kościół rzymskokatolicki, konstrukcji zrębowej, wieża konstrukcji słupowej, hełmy wieży i wieżyczki baniaste z pozornymi latarniami; wnętrze: ikonostas z XVIII w.

Berest

Cerkiew greckokatolicka p.w. śś. Kosmy i Damiana z 1842 r. (obecnie kościół rzym. katolicki). Konstrukcja zrębowa, oszalowana, pobita gontami i pokryta blachą. Polichromia wnętrza wykonana w 1928 r. Wyposażenie: - kompletny ikonostas, barokowo-klasycystyczny ołtarz główny z XIX w. z ikonami z pocz. XVII w. - dwa barokowe ołtarze boczne z XVIII w. 

Czyrna

Cerkiew zbudowana w 1892 r. w typie zachodniołemkowskiego budownictwa sakralnego, budynek trójdzielny, jednonawowy z wieżą konstrukcji słupowej, wnętrze utrzymane częściowo w tradycji cerkiewnej (ikonostas wykonano w okresie remontu ok. 1933 r.). Po wysiedleniu ludności łemkowskiej cerkiew przemianowano na kościół rzymskokatolicki w 1951 r. Dzwonnica z kamienia z przełomu XIX/XX w. 

Kąclowa.

Kościół w Kąclowej XX w. Kościół pomocniczy p.w. św. Wojciecha Biskupa z I połowy XX w., jednonawowy, konstrukcji zrębowo-słupowej, oszalowany, pokryty blachą; wyposażenie głownie z XX w.

Brunary.

Cerkiew w Brunarach Wyżnych z XVIII w. Cerkiew grekokatolicka p.w. św. Michała Archanioła z k. XVIII w.; obecnie kościół rzymskokatolicki; trójdzielna, konstrukcji zrębowej; wnętrze: polichromia z XVIII – XIX w., ikonostas 

z XVIII w.

Bieliczna 

Cerkiew grekokatolicka z 1796 r. położona w pustej dolinie na północnych stokach Lackowej u źródeł Białej. Po wojnie opuszczona i zrujnowana, odbudowana w 1985 r. We wsi Bieliczna do II wojny światowej mieszkały 34 rodziny.

Stara kapliczka obok cerkwi.

Florynka

Murowana cerkiew z 1875r. p.w. Św. Michała Archanioła.  Wewnątrz barokowy ołtarzyk. Obecnie kościół parafialny.

Polany

Cerkiew greckokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła z 1820 r., obecnie kościół rzymskokatolicki; trójdzielna, konstrukcji zrębowej; we wnętrzu polichromia z XIX w., wyposażenie cerkiewne gł. z XVIII w. Wzniesiona w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Wewnątrz m.in. kompletny ikonostas, grupa Ukrzyżowania z postaciami wyciętymi z desek, późnobarokowy ołtarz z obrazem Pieta.

Izby

Cerkiew murowana z 1886r. p.w. Św. Łukasza. Obecnie kościół rzymskokatolicki. 

Ciechocinek

Wojskowa cerkiew prawosławna św. Archanioła Michała z 1894r.

Piorunka.

Dawna cerkiew grekokatolicka p.w. św. Kosmy i Damiana. Obecna cerkiew zbudowana w 1789 r. w typie sakralnego budownictwa zachodnio – łemkowskiego. Całość świątyni wieńczą trzy baniaste kopuły. Wewnątrz zachowany wystrój cerkiewny. Najstarszym a zarazem w całości zachowanym zabytkiem jest rokokowy ikonostas z XVIII w.

Śnietnica.

Cerkiew w Śnietnicy XVIII w. Cerkiew grekokatolicka p.w. św. Dymitra z XVIII w.; dwudzielna, konstrukcji zrębowej, wieża konstrukcji słupowej, dachy namiotowe z baniastymi hełmami; wnętrze: polichromia, ikonostas z XVIII w.

Współczesna cerkiew w Starej Lubovni - Słowacja.

Komańcza

Dawna cerkiew grekokatolicka p. w. Matki Boskiej wybudowana w 1802. Obecnie cerkiew filialna prawosławna. W roku 1834 wzniesiono dzwonnicę bramną, a w 1836 dobudowano zakrystię. Z dawnego wyposażenia zachował się ikonostas z 1832. Typowy przykład wschodniołemkowskiego (tzw. osławskiego) budownictwa sakralnego. Spłonęła 13 września 2006r.