Galeria - Biskupin

 


BISKUPUN - najbardziej znany w Europie Środkowej rezerwat archeologiczny - osada z V w. p.n.e.

czerwiec 2006r.

www.biskupin.pl

 ___________________________________________________________________________________________________________

Widok ogólny osady.

Odkryte przez archeologów pozostałości po

falochronie i bramie wjazdowej.

Wejście do osady (częściowo odbudowanej). Ogrodzenie osady. Między zabudowaniami.
Przygotowany materiał na pokrycie dachu. Sposób pokrywania dachu. I już gotowe.
Widok z falochronu. Wewnątrz zabudowania. Palenisko wewnątrz zabudowania. Miejsce do spania.
W takim budynku mieszkało wiele rodzin ze swoim dobytkiem. Wystawa archeologii doświadczalnej. Piec chlebowy. Grób skrzynkowy kultury pomorskiej. Wewnątrz znajdowało się 11 naczyń, w tym 5 popielnic wypełnionych przepalonymi szczątkami ludzkimi. Grób datowany na koniec V w. p.n.e.
Pozostałe zabudowania osady.
W Biskupinie prowadzi się hodowlę Owcy Wrzosówki (rasa prymitywna) oraz Konika Polskiego - bliski krewny Tarpana Leśnego. Jezioro Biskupińskie przy osadzie.