Galeria - Hiszpania ESPAÑA - Ainsa

 


HISZPANIA ESPAÑA -
AINSA

miejscowość w Aragonii. Położona na wys. 589 m npm. Zamieszkuje ją ok 2 tys. mieszkańców.

W 1124 król Alfonso I przyznał jej prawa miejskie. Przepływa przez nią rzeka Esera.

Legenda mówi, że Aisna istniała od 724r. 

 ___________________________________________________________________________________________________________

Widok z drogi. Na tym placu na pamiątkę walk między chrześcijanami a maurami odbywają co roku turnieje. Widok z murów obronnych na Pireneje.
Pireneje. Plac główny. Ulica główna miasta.

Panorama miasta z murów obronnych, w głębi rzeka Esera.

Wieża Del Tenente.

W głębi budynek ratusza.

Początek miasta.

Krużganki zamku.

Uliczki miasta. Jedno z wejść do miasta.

Kościół Matki Bożej z XI w.

z wieżą obronną.

Kościół wcześniej był klasztorem.

Grota z osiemnastoma kolumnami - krypta.

Nawa główna kościoła.